top of page

Husskade (Pica Pica)

 

 

Klasse: Fugle (Aves)
Orden: Spurvefugle (Passeriformes)
Familie: Kragefugle (Corvidae)


Kendetegn: 44-46 cm. Hannen normalt større end hunnen. Skaden er den eneste større, sort- og hvidbrogede landlevende fugl med lang hale. De udfarvede fugle har blålig, grønlig og bronzeskinnende metalglans kraftigst på halen, hvis midterste fjer er dobbelt så lange som de yderste. Metalglansen afhænger af slidtage og lysets indfaldsvinkel. Ungfugle ligner de voksne, men har kortere hale og den sorte farve er uden metalglans. På grund af de forholdsvis korte vinger er flugten vaklende og den lange hale gør flyvning i stærk vind besværlig.

Forveksling: Ingen andre fugle ligner husskaden.

Biologi: Allerede sidst på vinteren begynder skaden at bygge sin rede, eller foretage forbedringer på den gamle. Denne stadige tilførsel af nyt materiale gør reden til et ret omfattende bygningsværk. Antallet af æg er normalt 6-8. Som regel er det kun hunnen der ruger. Kosten er meget alsidig og afhængig af årstiden består den af insekter, mus, fugleæg og -unger, bær frugt, korn samt affald og ådsler.

Levested: Husskaden er knyttet til dyrket land og bebyggelse. Optræder i både åbent landskab og i parker og haver. I villahaver har den let adgang til husdyrfoder og affald, samt foder til småfuglene, der hvor der fodres.

Udbredelse: Almindelig over hele landet, Mangler dog på en række mindre øer.

Hvornår ses den? Husskaden er standfugl, kan derfor ses hele året.

Status: Arten er almindelig i Danmark

Kilde: www.fugleognatur.dk

bottom of page