top of page

Kragefugle

 

Under dette menupunkt kan du læse om de forskellige kragefugle vi kan møde på jagten samt lidt om kragefuglens psykologi. Nogle er jagtbare som husskaden og andre er fredet som skovskaden.

De primære fugle som kragejagten er rettet imod er grå-og sortkragen samt husskaden. Derudover vil kragejægeren også få muligheder for at nedlægge andre fugle som mågefugle afhængig af biotopen jagten foregår i. Jeg har valgt at begrænse artsbeskrivelserne til udelukkende at bestå af jagtbare kragefugle.

Det kan til tider være svært at skelne om det er en råge eller sortkrage der kommer mod ens lokkefugle eller ugle. Da rågen ikke er jagtbar er det enhver jægers pligt at kunne skelne de forskellige fuglearter fra hinaden således, at der er ikke sker nedlæggelse af f.eks. råge.

Grunden til jeg nævner rågen, er fordi netop denne fugl, let kan forveksles med sortkrager og under specielle omstændigheder med gråkragen.

 
Psykologi

I svensk litteratur er anført, at dyrepsykologisk forskning viser, ar ravnen som står kragen nær, udviser en reflekterende intelligens. Dette anføres også at gælde for kragen.

 

Det er også uomtvistligt, at netop kragefuglene er nogle af småvildtets værste fjender.

 

Erfarenhed og tradition spiller en meget stor rolle for netop kragens måde at agere på. Evnen til opdage årsag/virkningssammenhænge og evnen til at løse et problem uden at prøve sig frem, er så så udviklet hos kragen, at disse intelligensmæssigt kan sammenlignes med de højststående rovdyr og en del aber(ikke menneskeaber).

 

Det er dog en forkert antagelse at tillægge kragen en total intelligensmæssig opførsel, da denne kun forekommer i mindre grad i forhold til det adfærdsmæssige instinkt.
 

Intelligent fødesøgning

Som anført tidligere er kragens liv i stor udstrækning præget af andet end instinktmæssig opførsel. Kragen har gennem sin intelligens og erfarring en stor fordel ved at kunne udnytte fødemæssige ressourcer som andre fugle med en mindre fleksibel levemåde ikke vil kunne udnytte. Med en evne, der grænser til det utrolige kan kragen udnytte f.eks. mennesklig forstyrrelse til at tage æg og unger fra kolonirugende arter.

 

En svensk skytte observerede engang hvordan et kragepar samarbejdede om at tage æg fra en måge gennem en afledningsmanøvre, der lokkede mågen fra reden, hvorefter den ene krage tog hvad den kunne.

Kragefuglenes intelligens kan du læse mere om på denne side. Kloge krager

 

Medfødt fjendskab

Kragen nærer et medfødt had til sine fjender. Dette had er ofte meget temperementsfuldt. Kragen ved uden foregående kendskab hvilke dyr og fugle der skal betragtes som dens fjender og som er farlige. Denne adfærd udløses ved synet af dyr og fugle af betemte typer.

 

Kragens hndlingsmønster er ofte at “lokke” fjenden til angreb for selv i sidste øjeblik at springe eller flyve til siden. Dette handlingsmønster kan gentages gang på gang. Det er sjældent, at kragens angreb fører til at fjenden forsvinder eller sticker af men denne er under alle omstændigheder blevet forstyrret og har mistet muligheden for at overraske et hvilket som helst byttedyr.

 

Det har vist sig, at krager i fangeskab har udvist denne adfærd som leg hvorfor det ikke kan udelukkes at kragerne også udfører disse angreb for sjov. Dette kan sammenlignes med krager der søger hustage og bakketoppe med stærke opvinde for at lege i vinden.

 

Leg for legens skyld stiller kragefugle helt i særklasse i fugleverden.

 

Flugtinstinktet svækkes

Kragens flugtreaktioner svækkes ved angreb på en ugle, rovfugl eller anden fjende. Dette er bla. årsagen til, at det er muligt at skyde krager for krageugle. De døde krager og skuddene skulle naturligvis under andre omstændigheder skræmme kragerne til flugt. Kragernes angreb mod uglen tiltrækker andre krager og fugle som måger og f.eks. musvåger som ved, hvad kragens skrål betyder og som ofte kommer til for at slå på uglen.

 

Kragen er meget aggresiv mod fjenders indtrængen i deres revir og vil gerne bruge tid på at "flå" en sådan indtrænger. En opsat udstoppet duehøg tæt på en kragerede vil i løbet af få minutter være fuldstændig revet i stykker. Det samme gør sig gældende for krager på træk. Disse trækkrager er, når de flyver lavt altid klar til kamp mod en fjende.

 

bottom of page