top of page

Krageskjul

 

Jeg har under menuen Kragefugle kort været inde på kragens særdeles veludviklede syn. Dette syn stiller meget store krav til jægeren og hans evne til at undgå opdagelse.

Vinden er også et meget vigtigt element. Dette belyses nærmere under menuerne Opstillingsmønstre samt Placering af krageugle.

Uanset om man anvender kunstige eller naturlige skjul mener jeg, at der er fire elementer man skal være opmærksom på.

Disse elementer kalder jeg de fire B´er:

 

  • Baggrund

  • Bevægelse

  • Bevoksning

  • Belysning

Baggrund:

Ved et skjul er der desværre mange, der ikke tillægger baggrunden særlig stor betydning. Dette er en elementær fejl. Det er faktisk meget vigtigere at have en meget tæt baggrund end en meget tæt forgrund. Dette skyldes, at en tæt baggrund slører enhver bevægelse i skjulet, da bevægelsen ikke røbes af det bagfra kommende lys. En tæt forgrund har den ulempe, at den dels slører for udsynet i skjulet og samtidigt viser enhver bevægelse, der kommer ud over den tætte forgrund.

 

Bevægelse:

I skjulet er det af stor betydning, at alle bevægelser sløres mest muligt. Det gøres bedst ved at have den tætte baggrund men også, at alle bevægelser foretages langsomt og kontrolleret.

 

Bevoksning:

Jeg mener, at et hvert skjul bør placeres ved noget bevoksning. Fordelen ved en placering her er, at skjulet falder ind i terrænet og vindens påvirkning af grene og blade slører jægerens placering.

 

Belysning:

Dette sidste er meget vigtigt for at undgå opdagelse. Lys ind i skjulet vil næsten altid medfører opdagelse i samspil med en bevægelse. For at skjule belysningens påvirkning må jægeren være fuldt sløret og gerne anvende ansigtsmaske og handsker.

Placeringen af skjulet bør være således, at solen kommer direkte bagfra eller skråt bagfra. Det bedste skjul jeg selv anvender er placeret med front mod nord. Her sidder man i skygge hele dagen og kragerne har svært ved at opdage en.

De to elementer jeg tillægger størst betydning er baggrund og belysning.

Inden du går i gang med skjulet kan du her prøve at se, hvornår kragen egentlig kan se ned i bunden af dit skjul.

KLIK på filen og tast dine egne værdier ind.

Det flytbare skjul

 

Fordelen ved dette skjul er naturligvis, at det er mobilt og at jægeren hurtigt kan flytte position, hvis trækket ændre rute. Derudover kan skjulet altid medtages og anvendes ved kragejagt på nye arealer.

 

I handlen findes en række mobile skjul som alle har den fordel, at de som regel er lette og handy at have med at gøre. Jeg synes dog ofte ikke, at prisen står i forhold til kvaliteten, når et sådan skjul rigtigt skal anvendes.

 

Det flytbare skjul kan man også selv for ganske få midler fremstille.

 

Den for de fleste kendte kragejæger Bjarne Frost anvender et skjul opbygget af grøn plastbelagt flettet hegnstråd(lidt som dyrehegn) med fire stænger. Hegnstråden er på indersiden beklædt med sækkelærred og i hegnstråden kan man herefter sætter materialer som grene og græs. Dette skjul bør fremstilles, så man kan stå oprejst i det. Skjulet kan let flyttes af den enkelte jæger og gøres klar på få sekunder.

Det faste skjul(kragehytten)

Dette skjul skal overholde reglerne som anført under de fire B´er. Derudover skal skjulet have en sådan størrelse, at jægeren kan bevæge sig frit og stå helt oprejst og ikke hæmmes ved skudafgivelsen. Størrelsen er naturligvis afhængig af skyttens størrelse med jeg vil mindst anbefale en grundflade på 2 * 2 meter og en højde foran på mindst 2,25 meter. Skydehullet skal være så lille som det er muligt.

 

En gammel skytte har fortalt mig, at i deres kragehytter var hullet på størrelse med et stort askebæger. Jeg selv foretrækker et noget større skydehul, da dette giver et bedre udsyn og samtidigt gør skydningen til et bevægeligt mål nemmere.

 

Det er dog af stor betydning, at så meget af jægerens våben kan holdes inde i skjulet som muligt. Udgangspunktet bør under alle omstændigheder være, at den forreste hånd hele tiden befinder sig dækket i skjulet.

 

En særdeles praktisk og meget veludført kragehytte kan fremstilles af lægter, tråd og strips. Det er en fordel at lægge noget plastik eller presenning over taget mellem net og grene, så evt. nåle ikke drysser ned under jagt. Skjulet kan hele tiden suppleres med grene år efter år. Fordelen er samtidigt, at man er i mørke under taget.

Fotos: Jeppe Aaquist

 

Nedenstående kragehytte må siges at tilhøre liebhaverklassen. Hytten opfylder alle de krav en hytte skal opfylde. Intet lys bagfra, god plads og nettet foran kan reguleres, så mindst muligt af skytten er synligt. Hytten er ca 2,5 x 3m.så man kan stå 2 mand. Gulvet er hævet fra jorden og isoleret.


Inde i hytten er vægge malet i forskellige farver for at slører bevægelser. Her ville jeg nok selv have valgt kun at anvende en sort/mørk fave således, at hytten fremstår mørk og hvor kragerne ingen chance har for at se bevægelser.

Fotos: Kim Thomsen

Det faste skjul bør altid opbygges således, at der tag på, så jægeren skjules mest muligt. Kragehytten/skjulet skal også placeres og opbygges, så der ikke kommer noget som helst lys ind bagfra. Såfremt denne simple regel ikke overholdes vil en del af kragerne opdage skytten og slå af.

 

Det faste skjul kan let opbygges af rafter eller lægter og beklædes med sløringsnet eller vandfast krydsfinér. En sidste mulighed er at anvende granris. Her bør man dog for tagets vedkommende tætne dette med en presenning eller ligende, da man ellers kan risikere, at grannåle vil rasle ned mest i utide. En anden ulempe ved anvendelse af granris er, at dette skal suppleres/udskiftes mindst en gang årligt. Såfremt man skal gøre brug af kragehytten i den kolde tid, vil jeg anbefale, at man anvender tid og penge på at udføre kragehytten med plade på siderne for at skabe læ.

 

En billig og hurtig metode er naturligvis at anvende halmballer til hytten. Denne opbygges med sider af halmballer og overdækket med sløringsnet.

Endelig bør enhver kragehytte indeholde en solid siddeplads og bord/hylde.

 

Det faste skjul kan naturligvis også opbygges som det almindelige dueskjul. Jeg vil dog altid anbefale, at man giver sig den tid og anvender de rammer økonomien sætter, for at bygge et solidt og godt krageskjul. Intet er mere ærgeligt at få en dag ødelagt på grund af et middelmådigt skjul.

Her ses et rigtigt godt skjul. Fordelen ved dette er, at baggrunden er tæt så kragerne ikke opdager bevægelser samtidigt med, at skjulet falder ind i bevoksningen og er sløret.

Foto: Chr. G. Nielsen

Det vil altid være en god idé inden man bygger et fast skjul at opsætte et midlertidigt skjul, for at se om placeringen nu også er optimal for det givne område.

Et andet fast skjul som måske ikke i de senere år har været tillagt større betydning er en skydegrav. Denne kan sammenligens med et almindeligt skyttehul og kan anlægges hvor et permanent stående skjul er uhensigtsmæssigt.

 

 

bottom of page