top of page

Opmåling af trofæfugle


Så er der endlig sket en opblødning hos CiC (Conseil international de la chasse) omkring opmåling af fuglevildt. Det har været kendt i mange år, at man har kunne få opmålt f.eks. bukketrofæer efter CiC-metoden. Dette ses bl.a. i Jæger´s Top-10 oversigt over de størst opmålte bukke af Danmarks Jægerforbund. Desværre har det ikke været muligt - indtil nu - at få opmålt fugle under dette system.

Der har i CiC været drøftet mange muligheder for, hvordan fugletrofæer skulle opmåles og ved en større workshop i Budapest har CiC nu defineret den officielle opmålingsmetode for fugle. For fuglevildt gælder ligesom for trofæbærende hjortevildt m.m., at disse skal være fra den frie vildtbane. Der forestår derfor stadig et større stykke arbejde med at definere dette problemfelt, da man jo ikke ved om en fugl er flygtet fra et bur eller er udsat. Derfor er opmåling for enkelte fuglearter indtil videre suspenderet i 2013 - 2014. Dette gælder alle former for hønse- og andefugle.

Metoden for opmåling af fugletrofæer tager udgangspunkt i opmålingsmetoden for kranier af pattedyr som f.eks. bæver, ræv og bjørn. Her indgår kun objektive mål som centimetermål af kraniet.

Kraniet skal være rengjort og tørt. Metoden er meget simpel, idet der måles henholdsvis bredde og længde (incl næb) i hele millimeter. Fugle med abnorme næb kan godt opmåles men kan ikke anerkendes som rekordtrofæer. Der anvendes ikke centimeter som for pattedyr, da dette vil være for upræcist, da det forventes, at mange sydeuropæiske jægere vil have opmålt solsorte, sjaggere og andre kramsfugle. De to værdier lægges sammen og pointsummen er et udtryk for kvaliteten af trofæet.

I marts 2011 nedlagede jeg en meget store krage som jeg gemte kraniet af. Dette skulle vise sig at være særdeles heldigt, da den indtil nu er verdenens størst opmålte gråkrage med svimlende 157 CiC-points.

Den forløbige verdensrekord for gråkrage (Corvus corone cornix) yderst til højre som opnåede de magiske 157 CiC-points ved den officielle trofæbedømmelse i Budapest her i marts 2013.

I nedenstående tabel er vist uddrag af CiC´s nye liste med tilhørende medaljekrav:

Art:BronzeSølvGuld

Allike (Corvus monedula)102106112

Gråkrage (Corvus corone cornix)126130136

Husskade (Pica pica)99103109

Ravn (Corvus corax)173177183

Råge (Corvus frugilegus)134138144

Sjagger (Turdus pilaris)727682

Skovdue (Columba palumbus)808490

Skovskade (Garrulus glandarius)96100106

Solsort (Turdus merula)737783

Sortkrage (Corvus corone corone)126130136

Sådan tages målene med 1 mm nøjagtighed.

Begge værdier lægges sammen og sammenholdes med tabel for medlajekrav.

Det er endnu uvist om SCI (Safari Club International) vil tage denne idé til sig.

Kragejagt.dk lancerer snart den nye hjemmeside (www.fugletrofae.dk) som er den nye "gør-det-selv-fugletrofæ-opmålingsportal". Her kan man indtaste og registrere sine fuglekranier inden en evt. officiel CiC-trofæbedømmelse.


bottom of page