top of page

Duer, krager og skidtrøv

Opdateret: 6. dec. 2020

En dag med tamme duer på farmen og efterfølgende regulering af hundyr og lam. Jeg lagde ud med at sidde på en større kvægfarm, hvor der igen var meldt om mange tamduer og krager. Et par rundballer blev flyttet og jeg kunne bygge et fint skjul her. Efterfølgende tog jeg ud med riflen efter hundyr og lam og fandt en stor gammelrå med 'skidstrøv'. Her er ingen pardon og råen blev nedlagt. En dag med 24 tamduer, to krager og en rå.


Bonden fik kørt fire rundballer op til min valgte position og her kunne jeg lave et rigtigt godt skjul med både plads og god dækning.

Der var ikke det store kragetræk denne morgen og slet ikke duer i antal som sidst. Det gav dog et par krager og 24 duer. En absolut godkendt formiddag her.

På et tidspunkt fik jeg skudt til en tamdue, der faldt et stykke væk. Da jeg havde samlet duen op gik jeg en tur gennem stalden og opdagede en ko, der var ved at kælve. Jeg fik ringet til bonden og han spurgte om jeg kunne trække kalven hen til noget halm, så den ikke lå på tremmerne.

Efter denne 'gerning' gik jeg med duen og haglbøssen i hånden, da en ræv med skab pludselig kom gående ved siden af mig. Jeg blev helt paf og det resulterede i, at jeg på 5-8 meters afstand fik skudt forbi og ræven løb tilbage i stalden og ind en en stor stak med baller. Nå, det er godt nok lang tid siden, at jeg har skudt forbi en ræv men dagen måtte jo komme.


Herefter var det tid til en tur med riflen efter hundyr og lam og måske et stykke dåvildt.


Netop som jeg begyndte pürchen fik jeg øje på et enligt stykke råvildt. En stor rå som så noget svag ud. Det viste sig da også, at den var 'skidtrøvet'. Sådanne dyr skal tages ud af bestanden med det samme. Jeg målte afstanden til ca. 160 meter og begyndte en mindre pürch for at komme tættere på. Da jeg var inden på små 120 meter fik jeg sat skydestokken op. Her opdagede råen mig og stirrede intenst på mig. Jeg fik hurtigt riflen i skydestokken og skal kuglen på bladet. Råen sprang op i luften og faldt til jorden. Kort efter rejste den sig og luntede ind i krattet.


Jeg kunne overhovedet ikke finde schweiss og søgte frem og tilbage. Jeg var 100% sikker på, at den rå var forendt og jeg havde leveret en god kugle. Jeg fandt da også råen forendt i krattet. Farverne fra pelsen og efterårløvet har skjult den for mig i første omgang.

Hvad gør man så med sådant et dyr som helt tydeligt har udvist svækkelse og sygdom?


Efterfølgende fortsatte jeg min pürch og stødte her på en buk i bast.Det var ikke en helt almindelig bastbuk som man træffer på denne årstid. Det var 1½ års buk med årets opsats, der ikke var fejet. Basten var helt tørret ind på den spinkle opsats. Den så sund og stræk ud og derfor ikke afskudsbar. Helt sikkert noget hormonelt galt med den. Når jeg tænker efter var der faktisk en masse skrab i området omkring 1. oktober som undrede mig - måske det var denne unge buk?

Nu lader jeg den gå og så må vi se hvad den udvikler sig til.


Dagens finde udbytte med en stor gammelrå med stort tandslid.

Et par krager og 24 tamduer.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page