top of page

Kastestænger og krager


Jeg var i weekenden på krageregulering på en ø i det Sydsjællandske. Vejret lørdag var meget blæsende på grænsen til storm og på sådan en vindblæst ø er det ikke sagen til kragejagt. Jeg havde om lørdagen udvalgt en position, hvor jeg regnede med, at kragerne ville trække langs kysten i skrå modvind og holde kystlinien. Vel ankommet fik jeg sat skjul op og placeret lokkekragerne, så det så indbydende ud. En svopper med en krage blev sat i vinden og vuggede lokkende......nu kunne de bare komme! Kragerne trak langs kysten mod mig. Desværre slog de ind over land ca. 100 meter fra mig og gik i læ af nogle bevoksninger, hvor jeg desværre ikke kan regulere. Grågæs kom der en mængde af. Det var nærmest som de var trukket ind af kragen på svoppern. Jeg havde måske lidt over 200 grågæs over mig i små portioner på 5-15 stk. .....ØV!! Det blev ikke til en eneste krage denne morgen. Jeg fik bommet en enkelt gang og to gange fik jeg ikke skudt, da jeg ikke fik hold på kragerne i blæsten. I løbet af eftermiddagen løjede vinden af og det lykkes mig hen under eftermiddagen at få nedlagt et par stykker. Det meste af dagen havde jeg siddet og surmulet i bilen, for at tjekke trækruterne ud. Jeg fandt da også en rute over nogle strandenge, der så lovende ud og fik bygget et rigtigt godt skjul med vildthegn hvor gran blev vævet ind. Her skulle slaget stå søndag morgen. Jeg var på plads allerede omkring 07.30 og kunne i ca. ½ time følge fuglelivet omkring. Gæs-gæs og atter gæs trak ind over engene. Krager kunne anes på den modsatte kystlinie nogle hundrede meter væk. Efter et pra timer kunne jeg blot konstatere, at jeg havde placeret mig helt forkert, da trækket gik på den den anden kystlinie. Sådan er det at vælge en tange....det er næsten enten eller!! Ingen grund til at blive i det skjul. Jeg kørte en tur rundt på området og ville lige tjekke en remise/skov ud, hvor der kunne være lidt træk. Da jeg kom derop kunne jeg høre en husskade. Jeg har gennem årene kun set husskade på denne ø fire gange og aldrig nedlagt en. Jeg sneg mig ind under træerne og forsøgte et par gange med MID-kaldet. Skaden skræppede op og kom nærmere. Nu skal man finde balancen mellem ikke at kalde for meget og ikke for lidt. Jeg kunne nu kun høre skaden, som var meget tæt på. Det sad i et grantræ små 15 meter fra mig. Jeg forsøgte et par meget lave MID-lyde....lige præcis nok til at skaden blottede sig og gav et let skud. Eftermiddagstrækket var nu kun at vente på. Det var sådan set et fint træk, bortset fra, at kragerne kom hjem i medvind hvilket ikke er at foretrække, da de både flyver højt og ofte ikke vil ned til lokkerne. Regnen satte dog en stopper for morsomhederne, men det blev dog til 6 stykker inden turen gik hjemad. Jeg fandt iøvrigt også tre kastestænger fra råbukke. To gaffel og en seksender!! Bemærk de to krager til højre. Hybridkrager her i det Sydsjællandske er ikke noget særsyn. Resultat: 8 Gråkrager + 1 Husskade


Comments


bottom of page