top of page

Hvad er en kunstig lokkefugl


Hvis man under sin ansøgning om regulering af f.eks. ringduer i september/oktober eller krager og skader i februar/marts/april ansøger om at anvende kunstigt skjul og lokkefugle, vil der på eventuel tilladelse stå det lidt kryptiske:

Der meddeles desuden tilladelse til at anvende kunstigt skjul og kunstige lokkefugle i forbindelse med reguleringen, jf. § 17, stk. 2 i bekendtgørelse om vildtskader

Kunstigt skjul er der ikke så meget tvivl om. Men hvad dækker kunstige lokkefugle egentlig over og hvordan tolker Jægerforbundet og Naturstyrelsens jurister dette?

Er en udstoppet ugle at betragte som en kunstig lokkefugl?

Hvad med en skudt due eller krage udlagt foran skjulet. Er den kunstigt og må den anvendes?

Jeg har derfor rettet henvendelse til Jægerforbundets specialist i dette, nemlig Niels Henrik Simonsen.

Svaret kom pr. telefon idag. Som kunstig lokkefugl kan indregnes udstoppede fugle, fugle af plastik samt døde udlagte fugle.

Den lidt kryptiske formulering skal findes i de to lovgivninger omkring regulering og jagt.

Måske formuleringen bortfalder en dag - nu er der klarhed på området.

I et debatforum er der rejst et spørgsmål omkring det at medbringe hund under regulering. Skal man dette? Svaret er ikke sådan et ja- eller nejsvar, da det kommer an på. hvad man regulerer og hvordan.

Ved regulering med glatløbet haglgevær SKAL en egnet hund medbringes, såfremt Naturstyrelsen ikke har givet dispensation for dette. Man behøver ikke en egnet hund ved f.eks. regulering mad salonriffel eller luftgevær, da disse ikke er at betragte som glatløbede haglgeværer.

Derfor er der ingen skade, ved at medbringe en egent hund, da anskydninger også kan forekomme med riffel og luftgevær.


Comments


bottom of page