top of page

En enklet på kaldet


Jeg fik endelig sovet længe, da jeg havde fåete t afbud til dagens regulering/jagt. Hen ad formiddagen fik jeg snakket med en kammerat og vi kom afsted. På det udtænkte sted, var der desværre markarbejde igang, så her ville vi ikke sidde. Dette sted er dog udtænkt til morgendagnes jagt, da der var en del krager og duer her.

Vi kørte op til et andet revir og snakkede med bonden. Han ville gerne have reguleret lidt tamduer i stalden nu vi var der. Jeg forsøgte at drive duerne ud af stalden, men det lykkes ikke. Boden ville også meget gerne have, at vi fik reduceret ringduebestanden på arealet, da de efter hans meneing var til skade for afgrøderne og der snart skulle sås hvede. Det måtte dog vente til en anden dag, da det egentlig var skader og krager, vi var efter.

På det tredje revir var der intet af betydning.

Vi kørte nu til et fjerde revir på dagen og forsøgte at lokke. Dette gav en hel del skader indenfor skud, men da der var blade, kunne jeg ikke se dem. En krage fik jeg dog lokket til, som jeg nedlagde. Vi besluttede os derefter at regulere duer i den stærke blæst, da lokkejagt med kaldet var for svært i vinden.

Få timers regulering gav 30 duer og 1 krage der var nedlagt tidligere.


Comments


bottom of page