top of page

To Bornholmere


Denne uge var jeg på ferie med familien på Bornholm.

Jeg var så heldig, at en venlig jæger på øen både tilbød mulighed for bukkejagt samt lidt regulering på krager.

Der viste sig ingen skudbare bukke de to aftener jeg var ude. Men flot natur og en visuel berigelse på de mange harer, der er på markerne. Rævenes fravær må helt sikkert, have en stor betydning.

Jeg skulle mødes med Preben ved den udvalgte lokalitet lørdag morgen efter en våd Skt. Hansaften.

På denne ejendom var der en større juletræskultur, hvor en stor mængde krager havde fundet glæde ved at sidde og knække toppene på et stort antal træer.


Reguleringen gav mulighed for nedlæggelse af to krager om dagen og maksimalt 20 stk. Der måtte ikke anvendes lokkefugle og skjul. Samtidigt skulle skræmmemidlerne være i anvendelse og stå indenfor 100 meters afstand af reguleringen. Her var der opsat et stort antal drager som lignede rovfugle.


Nogen kan sikkert synes at tallet er lavt. Man skal her huske på, at der er tale om en skræmmeforanstaltning og ikke en udryddelsesforanstaltning.

Jeg mødtes med Preben ved firetiden denne lørdag morgen. Der var god vind og i dagene op til, var der set mange krager i kulturerne.

Det var så bare at sætte sig mellem træerne og vente.

Der skulle dog gå lidt tid inden den første krage var på skudhold. Den kom lavt og i et forholdsvist simpelt skud, blev rusten fjernet fra løbene og kragen kunne flyve videre. ØV - det var nu nok den noget ubekvemme skydestilling, der gjorde udslaget.

Endnu en krage kom flyvende og denne gang svigtede haglene ikke. Den første bornholmske krage var en realitet. Prebens hund Perle, fik hurtigt hentet den dødskudte fugl. En fin stor ungkrage.

Preben og jeg sad sammen og talte om kragejagt, bukkejagt og hvad man ellers kan få tiden til at gå med, mens vi spejede efter krager. Der var en del krager, som kom undenfor skudhold og flere landede i kulturen eller sad og skrålede op fra en hegnspæl.

En uforsigtig ungkrage kom dog lavt imod os uanende om den skjulte fare mellem træerne. I et spidsskud på små 15 meter, blev dagens sidste krage reguleret.


En fin morgen var overstået og måske kragerne blev lidt mere skræmte.

Tak til Preben for en fornøjelig morgen og mine to første bornholmske krager.

Comments


bottom of page