top of page

Grævling, Gris og Svensk Buk


Så er turen til de svenske skove overstået for denne gang.

Grundet forskellige årsager som et engagement hos DR P4 kunne jeg først ankomme til reviret sent den 16. august.

Det blev dog ikke senere, end at jeg kl. 21:20 kørte direkte ud til en kløvermark for at se om en afskudsbar buk eller ræv skulle være at finde.

Bilen blev parkeret og hurtigt fik jeg en jakke på og fik fat i riffel, kikkert og skydestok. Jeg var knapt gået 20 meter før jeg så en bevægelse små 15 meter fra mig i en kofold. Min første tanke var vildsvin og en orne var det - nemlig en grævling. Grævlingen opdagede mig satte i hurtigt løb over marken men stoppe kort op ved en beplantning og gav mulighed for skud. Grævlingen faldt på stedet.

Den var en meget stor han(orne) og min grævling nummer tre. Har nedlagt en enkelt i Danmark tilbage i 87 og en enkelt mere i Sverige. Jeg ville derfor gemme skindet og kraniet og hængte grævlingen op for senere, at skinde den.


Der skete nu ikke mere denne aften end at jeg så et par elge.

Næste morgen tog jeg ud til en lille eng, hvor der er en foderplads (Åtel) til vildsvin. På kamera kunne man se, at pladsen blev besøgt at en keiler, so med små grise og et hold überläufere.

Jeg havde nu ikke tiltro til, at der skulle komme svin mens jeg sad efter buk men de kunne jo være i området. Jeg parkerede små 80 meter fra mit udvalgte tårn og listede frem i gennem skoven. På pladsen lod jeg kikkerten afsøge skoven uden tegn på noget vildt.

Da jeg kom op i tårnet afsøgte jeg engen foran mig. På denne eng har jeg nedlagt en del ræve og en fem-seks bukke er også nedlagt her.

På foderpladsen dukkede pludselig en gris op og den fik hurtigt selskab af flere grise. Det er sådan set første gang, at jeg har gris for som er lovlig at skyde. I Frankrig kommer mange grise for men her er de ikke lovlige. I mit stile sind tænkte jeg ' Nu får jeg skudt min første gris'

Da alle grisene havde samme størrelse var jeg sikker på, at det ikke var en so med små grise. Den første gris jeg fik fri var en keiler men bevægelse hos grisene gjorde at snart var den ene og så den anden gris fri. Da en gris stod i rent sideskud og fri fra de andre grise slap jeg kuglen.

Resultatet blev, at der løb grise i alle retninger og kort efter kunne jeg høre grene knække på samme sted. Jeg blev i tårnet og ventede små 20 minutter inden jeg gik ned. Her fandt jeg hurtigt schweiss men kunne ikke rigtigt følge sporet og kørte derfor ud til nogle andre arealer og kiggede efter buk.

Omkring kl 08:00 var jeg tilbage igen. I første omgang satte jeg mig i tårnet for lige at få et overblik og se om jeg kunne se grisen i kikkerten.


Det kunne jeg ikke og gik ned til skudpladsen. Her fandt jeg hurtigt schweiss og fulgte sporte ind gennem skoven


Der kom mere og mere schweiss og jeg var nu ret sikker på, at der inden for kort tid lå en død gris foran mig.


Grisen var en fin stor gris, der havde fået en lungekugle og gået ca. 40-50 meter


Det var et større arbejde at trække grisen op til et skovspor og jeg glædede mig over, at det trods alt ikke var en keiler på 150 kg. Grisen blev senere indvejet til 46 kg. brækketDe næste dage gik med at finde nogle afskudsbare bukke men de viste sig ikke rigtigt. Jeg så mange råer og lam og usædvanligt mange elgtyre. Tyrene var store og en nærmest som en alaskatyr.

Da området er stort var jeg en formiddag på en længere tur gennem området. Jeg så kun et par råer og lam men i en mose åbenbarede der sig et levn fra fortiden - en udtjent VW bobbel.


Den sidste aften inden hjemturen pürchede jeg ud til nogle enge og en ny rydning.

Vinden var god og det småregnede. Helt stille kunne jeg liste mig frem og afsøge området foran mig med kikkerten i det tiltagende mørke. Naturligvis stod der igen en stor elgtyr og essede ca. 50 meter fra mig. Den var i bast og jeg kunne lige tælle 6 takker på den ene skovl. Nå ikke mere tid på den elg og videre.

Jeg kom op til hjørnet af rydningen og fik øje på et essende dyr små 50 meter væk. Det var en pæn buk som jeg valgte at nedlægge. Havde det været tidligere på turen havde jeg ladet bukken gå men jeg ville også gerne have noget kød med hjem. Faktisk havde jeg tidligere på turen haft mulighed for en god seksender som jeg vurderede lidt for klejn i opsatsen så den lod jeg gå.

En sidste kontrol af, at det rent faktisk var den udvalgte buk trådkorset hvilede på, lod jeg skuddet gå, fra min riffel som hvilede i ViperFlexen. I skuddet sprang to dyr afsted og efter en kort flugt faldt bukken.

En fin seksender med en knækket topsprosse blev afslutningen på denne bukkejagt.


Da jeg havde nedlagt bukken blev denne hængt op ved en gammel skurvogn i skoven. Her havde jeg også hængt grævlingen og da pladsen skulle overtages lagde jeg grævlingen på nogle sten.

Næste morgen var grævlingen forsvundet og opklaret bliver mysteriet ikke - men mon ikke en stor gris har taget den i løbet af natten?

Comments


bottom of page