top of page

Ni franske røde ræve

Denne beretning tager udgangspunkt i de Franske Pyrenæer i slutningen af juli måned. Rævejagten er i kombination med bukkejagt på de store franske råbukke. Rævene bliver altid nedlagt, når de observeres enten på pürch eller målrettet lokkejagt efter rævene.


Turens første ræv blev egentlig nedlagt lidt ved en tilfældighed. Jeg var på vej til vores hus efter en morgenjagt, der havde kastet en fin seksender af sig. På en stubmark kunne jeg se to ræve små 500 meter væk. De fulgte begge et læhegn mod en større kratbevoksning og med mit kendskab til reviret vurderede jeg hurtigt, at det kunne blive til en god chance med en hurtig fremrykning.

Jeg kom godt på plads og kunne glimtvis ane de to ræve komme op mod mig. Det var en tæve og en stor hvalp, der måske havde været på jagt sammen denne morgen. Jeg stod klar med riflen i ViperFlexen da den første ræv kom frem. Det var hvalpen. Lige som jeg skulle skyde gik hvalpen ind i læhegnet og forsvandt. Jeg kunne nu se tæven, der langsomt og snusende kom mod mig. Et par musepib og ræven stod i god position små 60 meter væk. Turens første ræv var en realitet.


Jeg gik hen til læhegnet og lokkede for at se, om jeg kunne få hvalpen til skud. Det kunne jeg dog ikke men så hvalpen eller en anden ræv springe ned over stubmarken, hvor de to første var kommet fra. En stor rovfugl jagtede ræven som flere gange måtte stoppe op og vise tænder. Den var dog langt uden for skudhold og kunne springe ind i en større solsikkemark.


Turens anden ræv var en voksen hanræv som ikke kunne stå for mine musepib. Jeg var på et nyt sted, jeg ikke havde været på tidligere. I det tidlige morgenlys listede jeg ind til nogle marker og kunne her se, at der sad en stor ræv på græsstubben. Hurtigt fik jeg riflen i Viperflexen men da jeg kiggede op var ræven væk. Jeg tænkte et kort øjeblik om den havde set eller hørt mig. Jeg var helt klar, da jeg med hænderne fik lavet nogle lokkede musepib. Ræven sprang frem mod mig og havde været dækket af en halmballe inden jeg lokkede. Den stoppede op ca. 80 meter væk og blev ramt spidst. En meget rød ræv som nu ikke mere kunne vandre i det kuperede landskab.


Den tredje ræv jeg fik nedlagt var en stor hvalp. Den blev nedlagt på et græseng inde i en større skov. Her har jeg nedlagt mange ræve og en enkelt medaljebuk gennem årene.

Da jeg ankom til reviret var engen endnu ikke slået og jeg glædede mig over, at dette nok skulle give mulighed for et par ræve.

Da engen var høstet tog ind da der stadig var lidt lys tilbage. Et par stykker råvildt stod på engen og havde øjnene rettet mod kanten. Her gik en lille ræv og jagtede mus. Riflen kom hurtigt i skydestokken og da ræven havde siden til, blev den nedlagt på små 100 meters afstand.


Ræv nummer fire blev nedlagt på samme eng som den tredje. Da den første herinde fra engen var en hvalp, var det oplagt, at der nok var flere fra kuldet, der ville lægge vejen forbi. Det var godt mørkt, da jeg satte mig til rette i kanten og med ViperFlexen i yderste position til siddede skud. På et tidspunkt lader jeg kikkerten afsøge engen og kunne se to ræve i græsset. Jeg fik skud til den første og kunne efterfølgende se den anden ræv stå og kigge. Det blev et forbiskud og kunne i mørket finde den første ræv, som meget overraskende var en voksen hanræv.


En hvalp blev den femte nedlagte ræv på turen. Jeg så først en tæve på en mark netop som jeg kørte forbi. Ræven løb ind i en solsikkemark og jeg kørte små hundrede meter væk og forsøgte lidt lok. Det var dog resultatløst og jeg fortsatte derfor ud til en staklade hvorfra jeg havde godt udsyn over markerne. Her kunne jeg nu se to rævehvalpe på lige præcis den mark jeg havde stået ved. Nå, det kunne jo vente, da jeg vidste hvor de holdt til.

Jeg kunne i løbet af aftnen se de to ræve jage på stubmarker små 500-600 meter væk. På et tidspunkt begynder den ene af hvalpene at søge mod mig. Da den er inden på små 300 meter får jeg den lokket tættere og tættere på og da den endelig er til skud er det på ganske få meters afstand, at den kommer ud af solsikkerne.


Sjette ræv blev nedlagt på et lille sted vi kalder 'Château Creepy'. Det er egentlig bare en nedlagt større gård men der er mange ugler og et lidt uhyggeligt sted. For et par år siden jeg her med min nevø og lokkede ræv i mørket. Jeg kunne godt fornemme, at en snarlig afslutning af lokkejagten var foretrukket.

Jeg havde set en meget stor buk her og sad en morgen efter den. På et tidspunkt kunne jeg lige ane et par ræveører i græsset foran mig. Da ræven var fri skød jeg. Ræven klaskede sammen men efter 10 sekunder rejste den og løb. Ræven lå dog forendt lige bag huset med en bladkugle. En fin stor tæveræv.


Den syvende ræv var en rigtig lokkeræv. På et par stubmarker omkranset af brombær og andet ufremkommeligt terræn havde jeg været på bukkejagt uden at have mødt afskudsbare råbukke. Jeg var 100% sikker på, at der var ræv her og flere huller i stubben og lort på halmen afslørede da også en vis ræveaktivitet.

Jeg placerede mig ved en stor halmballe og lokkede flittigt. Netop som jeg var ved at give op, kom en ræv ud fra krattet på min højreside. Den fortsatte forbi min position og løb lidt længere ud på stubben. I fuldmånens lys fandt jeg ræven i trådkorset og endnu en voksen ræv kunne føres i journalen.


Ræv nummer otte blev egentlig nedlagt tilfældigt. Jeg havde nogle dage forinden set en abnorm buk som jeg var efter. Jeg listede ind på et græsstykke hvorfra jeg kunne overskue en større stubmark, hvor bukken var set. Mens jeg stod her fik jeg øje på en ræv, der kom listede igennem stubben. Riflen kom hurtigt i skydestokken og efter et par musepib stod ræven små 80 meter væk. I morgenlyset kunne jeg ane det hvide bryst og skød ræven spidst. En stor voksen tæveræv.


Den sidste og niende ræv blev en praleræv. Da jeg havde fået lidt mere terræn at gå på, havde jeg en lokalkendt jæger med ud. Vi lagde ud med at nedlægge en fin abnorm ulige otteenderbuk og jeg kunne lige afslutte med en demo af rævelok. Dette var helt ukendt for ham og sikkert med manglende tro på projektet stillede vi os op ved nogle halmballer på en eng tæt ved skov.


Mens jeg lokkede kom en buk ud på engen. Mens jeg stod og forsøgte at vurdere bukken kom en ræv springende ind ved halmballen. På få meter drejede den af og med febrilske musepib fik jeg standset ræven. Riflen var i anslag og en ungræv blev resultatet.


Jeg behøver næppe sige, at min vært var mere end imponeret og insisterede på, at der skulle tages foto af ham med ræven.


Det fine resultat med rævene skabte stor glæde for de lokale og jeg blev efterfølgende tildelt fine gaver i form af vin, juice og friske frugter og med ordene om, at jeg var meget velkommen til næste år. At turen også gav et særdeles fint udbytte med råbukke er en helt anden historie.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page